Hakkımızda

Toplumsal değişimin ve gelişimin ancak ve ancak akıl, mantık ve bilimden geçtiğine inanıyorum. Genel kanının aksine yeni neslin buna muktedir olduğuna ancak seslerinin duyurulmasına, aklın ve mantığın da değerli olduğuna inanmaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bilim, teknoloji, psikoloji ve eğitim ile ilgili objektif ve sahte bilimden uzak içerikler hazırlayarak yeni dünyada toplumsal gelişim ve değişimin başlamasına vesile olan platformlardan biri olan YouTube’da bilime değer veren içeriklerin de olduğunu, bu tip içeriklerin de milyonlara ulaşabileceğini göstermektir amacım.

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.” M. K. Atatürk.